Książka kontroli przedsiębiorcy

Cena brutto 9,23 PLN
Ilość

Jednostka miary szt.

Opis

Na podstawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie m.in. książkę kontroli. Zawiera ona wpisy dokonywane przez organy kontroli. Obecnie wpisy te obejmują:

  1. oznaczenie organu kontroli;
  2. oznaczenie upoważnienia do kontroli;
  3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
  4. daty podjęcia i zakończenia kontroli;

zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

Cechy towaru

Cena (szt.)

9,23 PLN

7,50 PLN

23,00%

Towar

Książka kontroli przedsiębiorcy

W-DAR-092B

4452

2017-10-13 11:04:44

2018-02-20 13:14:56

27