Księga ewidencji dzieci

Cena brutto 14,38 PLN
Cena poprzednia brutto 15,38 PLN -7%
Ilość

Jednostka miary szt

Opis

I/14 Księga ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat (pozioma, 184 strony, oprawa twarda) Poszerzone kolumny, wymiar księgi: 30 x 21,5 cm. Księga zawiera następujące kolumny: 1- Nr kol. 2- Imię (imiona) i nazwisko dziecka 3- Data i miejsce urodzenia dziecka 4- PESEL 5- Adres zamieszkania dziecka 6- Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)-adres ich zamieszkania Informacje o spełnianiu obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 3 ustawy 7- przedszkole, oddział przedszkolny 8- nazwa placówki, zezwolenie dyrektora przedszkola lub szkoły 9- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego 10- forma spełniania obowiązku 11- nazwa szkoły, zezwolenie dyrektora szkoły 12- odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Decyzja dyrektora szkoły podstawowej. 13- Przebieg wypełniania obowiązku szkolnego w poszczególnych latach 14- Uwagi

Cechy towaru

Cena (szt)

14,38 PLN

11,69 PLN

23,00%

15,38 PLN

12,50 PLN

Towar

Księga ewidencji dzieci

W-DDZ-I/014/2

MEN-I/14

9440

2013-09-25 08:41:39

2018-03-06 11:37:03

71