Gramatyka języka rosyjskiego

Cena brutto 268,14 PLN
Ilość

Jednostka miary kpl.

Opis

Prezentowany materiał strukturalno-gramatyczny ma pomóc w przyswojeniu materiału gramatycznego w zakresie kursu podstawowego i w wypracowaniu umiejętności praktycznego stosowania prawidłowych form gramatycznych. Ugruntowanie prawideł gramatycznych rozwija kulturę językową ucznia, a wprowadzenie struktur językowych pozwoli na naturalne posłużenie się nimi w realnym środowisku językowym.

Cechy towaru

Cena (kpl.)

268,14 PLN

218,00 PLN

23,00%

Towar

Gramatyka języka rosyjskiego

W-PNP-BRO-136

22467

2014-02-26 15:04:27

2017-03-24 12:30:45

54