Dziennik Zajęć - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Cena brutto 18,45 PLN
Ilość

Jednostka miary szt.

Opis

Zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

• przeznaczony do kompletnego dokumentowania organizacji kursu i procesu dydaktycznego na co najmniej 1500 jednostkach dydaktycznych, określonych w podstawach programowych ksztacenia zawodowego dla każdej kwalifikacji,

• przeznaczony dla kursów organizowanych w formach stacjonarnych i zaocznych.

 

Umożliwia dokumentowanie:

• obecności słuchaczy na poszczególnych zajęciach,

• tematów zajęć prowadzonych w systemie przedmiotowym i modułowym,

• form sprawdzania, oceniania  i zaliczania wyników kształcenia z poszczególnych przemiotów lub modułów,

• zakresu zwolnień słuchaczy z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia, zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach  pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. p. 186),

• wyników analiz statystycznych na potrzeby własne i SIO.

 

Oprawa tekturowa sztywna, zawiera 123 stron, okładka lakierowana, klapka z nazwiskami.

 

 

 

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęc  kształcenia zawodowego – stron 123

 

 

 

Przypominamy:

 

 

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe  i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

 

Prezentujemy dodatkowo dokument znajdujący się w ofercie naszego Wydawnictwa: "Ewidencja zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych "- więcej informacji

 

Cechy towaru

Producent

Wydawnictwo EDULEX

Cena (szt.)

18,45 PLN

15,00 PLN

23,00%

Towar

Dziennik Zajęć - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

W-DDZ-I/06D

20374

2013-10-18 09:28:11

2017-10-05 21:29:05

55