Dziennik wychowawcy

Cena brutto 15,38 PLN
Ilość

Jednostka miary szt.

Opis

Dziennik wychowawcy

(oprawa twarda / 76 stron A4 / lista na 32 uczniów)

 

Spis treści

 

I. Dokumentacja dotycząca planowania i realizacji planu wychowawczego klasy

 

1. Plan wychowawczy klasy.

2. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego, półrocze I.

3. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego, półrocze II.

4. Uwagi nauczycieli (obserwacja klasy).

5. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

6. Kontakty do rodziców (prawnych opiekunów).

7. Deklaracja rodziców w sprawie nauczania religii / etyki.

8. Deklaracja rodziców w sprawie zajęć z wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

9. Deklaracja rodziców na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Kryteria oceny zachowania (wypis ze statutu).

11. Potwierdzenie o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceny zachowania.

 

II. Ocena zachowania ucznia

 

12. Oceny zachowania ucznia wystawiane przez nauczycieli, półrocze I.

13. Oceny zachowania ucznia wystawiane przez nauczycieli, półrocze II.

14. Zestawienie proponowanych ocen zachowania, półrocze I.

15. Zestawienie proponowanych ocen zachowania, półrocze II.

 

III. Współpraca z rodzicami

 

16. Tematyka zebrań z rodzicami.

17. Lista obecności na zebraniach.

18. Potwierdzenie rodziców o zapoznaniu się z proponowanymi ocenami okresowymi / Uwagi nauczycieli / Samoocena zachowania ucznia.

19. Lista zwolnień z wf.

20. Notatki.

 

 

Cechy towaru

Cena (szt.)

15,38 PLN

12,50 PLN

23,00%

Towar

Dziennik wychowawcy

W-DDZ-I/05B

6643

2013-09-25 08:41:39

2017-11-02 12:08:53

56