Dziennik lekcyjny, MEN I/3 dla klas IV-VIII szkół podstawowych + sobota

Cena brutto 15,99 PLN
Ilość

Jednostka miary szt.

Opis

Opis:

Dziennik lekcyjny, MEN I/3. 8-godzinny, dla klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły. Twarda oprawa introligatorska, szyty, 140 stron. Różne kolory okładek. Format A4.

 

Spis treści:

 1.  Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
 2.  Obserwacje
 3.  Wycieczki
 4.  Ważniejsze wydarzenia z życia klasy
 5.  Dane osobowe
 6.  Inne informacje o uczniu
 7.  Informacje o programach nauczania
 8.  Informacje o podręcznikach
 9.  Kontakty z rodzicami i opiekunami
 10.  Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - miesiąc
 11.  Realizacja programu nauczania - miesiąc
 12.  Oceny z zachowania
 13.  Oceny osiągnięć edukacyjnych
 14.  Zestawienie ocen za I półrocze (semestr)
 15.  Zestawienie ocen rocznych
 16.  Wyniki sprawdzianiu i egzaminu próbnego
 17.  Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej
 18.  Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów
 19.  Uczniowie wg stanu z 20 września
 20.  Uczniowie wg roku urodzenia
 21.  Uczniowie wg nauki języków obcych
 22.  Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. I półrocze (semestr)
  Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. Roczna
 23.  Godzinowa realizacja planu nauczania
 24.  Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej
 25.  Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr)
 26.  Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr)
 27.  Informacje o zachowaniu uczniów

 Kontrola dziennika lekcyjnego

Cechy towaru

Cena (szt.)

15,99 PLN

13,00 PLN

23,00%

Towar

Dziennik lekcyjny, MEN I/3 dla klas IV-VIII szkół podstawowych + sobota

W-DDZ-I/03B

6067

2017-11-02 13:31:07

2017-11-02 13:31:07

6